İthalat

08.01.2024
Aygen Bir Dizi Gümrük Dergisi 3. sayısı ile yayında!
08.01.2024
Teknolojinin Gümrük Politikası ve Uygulamaları Üzerine Etkileri Günümüzde teknoloji, gümrük politikaları ve uygulamaları üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu etki, gümrük camiasında gözle görülür bir dönüşümü beraberinde getirerek süreçleri optimize etmekte ve uluslararası ticaretin dinamiklerini yeniden şekillendirmektedir. Bu yazımızda teknolojik...
08.01.2024
01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ   AYGEN GLOBAL LOJİSTİK ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTET ŞİRKETİ olarak belirli kriterlerimiz çerçevesinde 01.07.2023 ilâ 11.11.2023 tarihleri arasında yayınlanmış genelinde Türk Gümrük Mevzuatı değişiklikleri aşağıdaki şekilde ve kısaca toparlanmaya çalışılmıştır.   07.2023 tarihli,...
08.01.2024
GTİP KODUNUN İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ Bu yazımızda, ithalat ve ihracat işlemlerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlemenin neden önemli olduğu ele alınacaktır. GTİP ülkemizde eşyaların en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin ne şekilde uygulanacağını gösteren ve aynı...
08.01.2024
GTİP VE İHTİLAFLAR   Gümrük tarife cetvelindeki tüm eşyalar farklı vergi oranları ve farklı ticaret politikası önlemlerini tabi tutulmaktadır. Dış ticarette gümrük vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre belirlenmektedir. Hal böyle olunca eşyanın gümrük...
08.01.2024
AVRUPA BİRLİĞİ İLE OLAN TİCARET YENİ SINAV: SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI   I-GİRİŞ Bu çalışmada Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmış ve 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olup 17...
08.01.2024
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ: DAMPİNG ve SÜBVANSİYON İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulması ve...
27.10.2023
13.03.2023
Uzlaşma, taraflardan her birinin kendi taleplerinden ödün vermesi sonucunda taraflar arasında varılan anlaşmadır. Gümrük mevzuatında uzlaşma konusunda herhangi bir ifade yok iken; ilk defa 25.02.2011 tarihi Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı torba yasanın 137’nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun...
13.03.2023
  Çalışma alanımız öne alınmak suretiyle bu yazıda Gümrük Mevzuatı kapsamında 2023 yılında meydana gelen önemli değişiklikler özetlenmeye çalışılmıştır.   1- 2023 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından %122,93 olarak belirlendiğinden gümrük...
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/WzQ_Yh7BsAI
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/idrHDgllSNA
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/VxRfnFOPFmg
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/vE3-t-j0X2w
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/WHeSai-3r_Q
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/0Ea7BA81THU
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/aSpOXb5NEp8
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/hCm4kytmnFE
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/x1qtbQhxrdw
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/W5DgvH8IUt8
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/PVrt_wCIEQQ
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/Rggx3nNhtaY
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/9Qtxvn3vJ4U
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/w7xEo0-bIZg
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/O7Ws04gHT9A
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/d1KhBZoz5mM
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/74VwA6_etIk
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/NRfLKpFHZu4
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/OWPesvuL32U
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/_SuecgOuOyc