Manşet

Aygen Bir Dizi Gümrük Dergisi 4. sayısı ile yayında!
Dergimizin bu sayısında, 2024 ilk 4 aylık dönemindeki belirli Türk mevzuatsal değişiklikleri ile bazı hatırlatmalar, iş ortaklarımız ve şirketimiz özelinde özetlenmeye çalışılmıştır.   8703.80.10.00.21 GTİP Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar, 8703.80.10.00.29 GTİP Diğerleri, 8703.80.10.00.39 GTİP Diğerleri,   Cins ürünlerin Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan...
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), Gümrük Kanunu’na göre; Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişi veya kurumların yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari kararlardır. Gümrük Kanunu’nun 9. Maddesinde Bağlayıcı Tarife Bilgisinin alımı ve iptali ile ilgili açıklamalara yer verilmiş ve onaylanan...
Gümrük müşavirlik şirketleri, geniş bir yelpazede hizmet sunar ve ürünlerin ulusal sınırlar ötesine taşınmasını kolaylaştırır. Bu süreçte, ithalat ve ihracat işlemleri için gerekli belgelerin düzenlenmesi, tarife ve vergi hesaplamalarının yapılması, ürünlerin doğru sınıflandırılması ve gümrük idarelerine beyanlarda bulunulması gibi temel görevleri üstlenirler. Müşavirler, müşterileri adına önemli miktarda finansal ve operasyonel...
Aygen Bir Dizi Gümrük Dergisi 3. sayısı ile yayında!
Teknolojinin Gümrük Politikası ve Uygulamaları Üzerine Etkileri Günümüzde teknoloji, gümrük politikaları ve uygulamaları üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Bu etki, gümrük camiasında gözle görülür bir dönüşümü beraberinde getirerek süreçleri optimize etmekte ve uluslararası ticaretin dinamiklerini yeniden şekillendirmektedir. Bu yazımızda teknolojik gelişmelerin gümrük politikaları ve uygulamalarına ne denli etki ettiği ele...
01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ   AYGEN GLOBAL LOJİSTİK ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTET ŞİRKETİ olarak belirli kriterlerimiz çerçevesinde 01.07.2023 ilâ 11.11.2023 tarihleri arasında yayınlanmış genelinde Türk Gümrük Mevzuatı değişiklikleri aşağıdaki şekilde ve kısaca toparlanmaya çalışılmıştır.   07.2023 tarihli, 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı günde de yürürlüğe...
GTİP KODUNUN İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ Bu yazımızda, ithalat ve ihracat işlemlerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlemenin neden önemli olduğu ele alınacaktır. GTİP ülkemizde eşyaların en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin ne şekilde uygulanacağını gösteren ve aynı zamanda istatistiksel amaçlarla kullanılan 12 haneli bir koddur. Ülkemizde, eşyaların...
GTİP VE İHTİLAFLAR   Gümrük tarife cetvelindeki tüm eşyalar farklı vergi oranları ve farklı ticaret politikası önlemlerini tabi tutulmaktadır. Dış ticarette gümrük vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre belirlenmektedir. Hal böyle olunca eşyanın gümrük tarife pozisyonunun doğru tespit edilmesi son derece önem arz etmektedir....
AVRUPA BİRLİĞİ İLE OLAN TİCARET YENİ SINAV: SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI   I-GİRİŞ Bu çalışmada Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmış ve 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olup 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren karbon sınırı ayarlama mekanizmasının...
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ: DAMPİNG ve SÜBVANSİYON İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulması ve kurulun görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile  01.07.1989...