01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ

Yayınlama: 08.01.2024
A+
A-

01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ

 

AYGEN GLOBAL LOJİSTİK ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTET ŞİRKETİ olarak belirli kriterlerimiz çerçevesinde 01.07.2023 ilâ 11.11.2023 tarihleri arasında yayınlanmış genelinde Türk Gümrük Mevzuatı değişiklikleri aşağıdaki şekilde ve kısaca toparlanmaya çalışılmıştır.

 

  • 07.2023 tarihli, 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı günde de yürürlüğe giren 492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 7344) ile anılan yasaya bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) %50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. 2024 yılı Yeniden Değerleme Oranının da %58,46 olduğu düşünüldüğünde; cep telefonu izin harcı 31.692 TL olacaktır.

 

  • Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktaydı. 07.07.2023 tarihli, 32241 sayılı Resmî Gazete’ de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)” yayımlandı. Bu Karar ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; %8 indirimli KDV oranı ise %10’a yükseltildi. Bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranın da ise değişiklik yapılmadı. Ayrıca sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete malları için KDV oranı %8’den %20’ye yükseltilmiştir.

 

  • Oto ihtisas gümrüklerine Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, mobilya ihtisas gümrüklerine ve güneş paneli gümrüklerine Balıkesir Gümrük Müdürlüğü ve LPG ihtisas gümrüklerine Marmara Ereğlisi Gümrük Müdürlüğü eklenmiştir.

 

  • “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallara (akaryakıt ve solventlere) İlişkin Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7390)” 16.07.2023 günlü, 32250 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, solventlerin ve akaryakıt ürünlerinin yer aldığı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin Özel Tüketim Vergisi tutarlarında değişiklik yapılmış olup kurşunsuz 95 oktan benzinde ÖTV tutarı 2,5265 TL’den 7,5265 TL’ye ve motorinde ise ÖTV tutarı 2,0559’dan 7,0559 TL’ye yükseltilmiştir. 16.07.2023’ den itibaren yürürlüğe giren değişikliklere göre listedeki ürünlerin ÖTV tutarlarında yaklaşık yüzde 200- 300 artış yapılmıştır.

 

 

  • Prefabrik Yapılarda 31.07.2023’ te sonlanacak GV+İGV sıfırlaması 31.12.2023’ e kadar uzatıldı

 

27.07.2023 tarihli, 32261 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karara (Karar Sayısı: 7403) göre;  “Mobilyalar, tıpta veya cerrahide kullanılan mobilyalar, yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılar- 94 üncü Fasıl” Başlıklı Tabloda bulunan TPS-OIC (İslam) ülkeleri için 4 üncü sütunda ve 8 inci Diğer ülkeler sütununda 2,7 olup da 31.07.2023 tarihine kadar % sıfır olacak gümrük vergisi sıfırlaması  9406.90.38.00.00 ve 9406.90.90.00.00 GTİP Prefabrik Yapılara özgü olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

“İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404)” uyarınca da %15 yerine 31.07.2023 tarihine kadar % sıfır olacak İGV 9406.90.38.00.00 ve 9406.90.90.00.00 GTİP Prefabrik Yapılara özgü olmak üzere 31.12.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

  • Birleşik Krallık (BK) İş ve Ticaret Birimi’nden yapılan 1 Ağustos 2023 tarihli duyuruda;

 

– CE işareti kullanım sürelerinin süresiz olarak uzatıldığı,

 

– BK’ ya anılan sektörlerde ihracat yapmak isteyen firmaların CE işaretinin yanı sıra, ürünlere ilişkin Birleşik Krallık uygunluk işareti olan UKCA’ yı da kullanabileceği,

 

– Uzatma işleminin, ürünlerin piyasaya arzı esnasında zaman kaybını ve maliyetleri azaltarak, tüketici faydasını artırmasının beklendiği ifade edilmiştir.

 

7- T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisinden gelen yazıda, ABD tarafından 14 (on dört) Irak bankasına dolar işlemleri gerçekleştirilmesi konusunda yasaklama getirildiği ifade edilmektedir.

 

Konuya ilişkin olarak, Irak Merkez Bankası’nın 20.07.2023 tarihli ve 9/2/414 Sayılı Kararında;

 

Almustashar İslami Yatırım ve Transfer Bankası,

Alkrtas İslami Yatırım ve Transfer Bankası,

Taif İslami Yatırım ve Transfer Bankası,

İlaf İslam Bankası,

Erbil İslami Yatırım ve Transfer Bankası,

International İslam Bankası,

Trans International Irak Yatırım Bankası,

Almusul Yatırım ve Kalkınma Bankası,

Alrajih İslam Bankası,

Somer Ticari Bankası,

Trust Int. İslam Bankası,

Almal İslam Bankası,

Alalam Yatırım ve Transfer Bankası,

Zain Al-Iraq İslam Bankası,

 

Olmak üzere on dört bankanın 2022 yılında yapılan transferlerindeki dış denetim nedeniyle 20.07.2023 tarihinden itibaren bankacılık hizmetlerinde hiçbir şekilde ABD dolar birimi kullanmamalarına karar verildiği belirtilmektedir.

 

Bununla birlikte, söz konusu Bankaların ABD doları dışında çeşitli bankacılık faaliyetlerinde Irak Dinarı ve uluslararası işlemlerinde diğer para birimleri ile serbest bir şekilde hizmet verme haklarına sahip olduğu bildirilmektedir.

 

8- Finlandiya’ dan (başlamış işlemler hariç) 43.01 GTP tilki, rakun, vizon, sansar ve su samuru kürk ithalinin hastalık nedeniyle yasaklandığı hususu ve bu gibi yasaklamaların gümrük rejimi ne olursa olsun geçerli olduğu,

 

Sodyum Perklorat Cinsi Eşyanın liman sahası dışına çıkarılmaması ve herhangi bir antrepoya veya geçici depolama yerine alınmaması Ticaret Bakanlığınca duyurulmuştur.

 

9-Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği (YENİ)

 

31.12.2003 günlü, 25333 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği” yerine geçerli olacak olan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği” 16.08.2023 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayınlanmıştır. (Resmi Gazete: 16.08.2023 tarih, 32281 sayılı)

 

Yeni yönetmelik ile önceki arasında temel farklılık, eskisinin konuya ilişkin ürünlerden yalnızca seçilenleri açısından gümrük uygulamalarında geçerli olmasına karşın yenisinin, dış ticarete konu ürünlerin tamamı bakımından ürünlerin gümrük geçiş aşamasını da kapsayacak surette yürürlüğe girmiş olmasıdır.

 

Önceki yönetmelik ürünlerin standart kriterlerinin belirlenmesi açısından da Ticaret Bakanlığının yetkili olduğunu belirtirken yeni yönetmelik adı geçen bakanlığın sahasını ürünlerin, güvenli ve teknik düzenlemelere uygunluğunu denetlemekle sınırlandırmıştır.

 

Yeni yönetmeliğin operasyona yansıması önümüzdeki dönemde (en geç de yeni yılda) konuya ilişkin tebliğlerin resmî gazetede yayınlanması ile belirginlik kazanacaktır.

 

10-AB İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2)

 

16.08.2023 günü saat: 11.00 – 12.30 arası TİM tarafından düzenlenen AB İthalat Kontrol Sistemi-2 (ICS2) “Bilgilendirme Semineri” linki aşağıdadır.

 

AB’ ye yönelik ihracatta Türkiye’ de taşıta yükleme öncesi alınması gerekli AB Gümrük İdaresi Ön Onayının önemini vurgulayan bu konu, ihracatçılarımız ve onların nakliyecileri açısından önemlidir. Daha önemlisi, fabrika sahasında yapılacak AB ihracat yüklemelerinin bu yeni kurallara uygun yapılmasıdır.

 

https://www.google.com/search?q=%C4%B0thalat+Kontrol+Sistemi-2+%28ICS2%29+Bilgilendirme+Semineri+-+YouTube

 

******

 

11-Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Yönetmeliği

 

Avrupa Komisyonu, 1 Ekim 2023’te başlayıp 31 Aralık 2025’e kadar sürecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) geçiş dönemi uygulamalarını desteklemeye ve rehberlik etmeye yönelik SKDM Uygulama Yönetmeliği’ni yayınlamıştır.

 

Komisyon SKDM geçiş sürecinde ithalatçılara, ihracatçılara ve gümrük müşavirlerine destek olmak amacıyla, uygulamanın pratik yönlerine ilişkin bir Uygulama Kılavuzunu da neşir ve ilan etmiştir.

 

https://customs-taxation.learning.europa.eu/course/view.php?id=757&section=10

 

 

12- İhracat Genelgesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın; 3.8.2023 tarih ve 2358545 sayılı yazısı ile “Peşin döviz” başlıklı 6 ncı maddesinde ve 14.8.2023 tarih ve 2377906 sayılı yazısı ile “İndirim ve mahsup işlemleri” başlıklı 21 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır.

 

1) “Peşin döviz” maddesinde yapılan değişiklik

 

Bilindiği üzere, peşin bedel karşılığı ihracatın 24 ay içerisinde yapılması zorunludur.  Ancak mücbir sebep ve haklı durum hallerinin varlığı nedeniyle banka tarafından ihracatçıya en fazla 1 yıla kadar ek süre verilebilmektedir.

 

Peşin döviz karşılığında 24 ay içerisinde ya da ek süre sonunda ihracat yapılmaması veya bu süre içerisinde peşin döviz tutarının tamamının tek seferde iade edilmemesi durumunda bu tutar kambiyo mevzuatı açısından prefinansman kredisi hükümlerine tabi tutulmaktadır. Ancak, tamamı tek seferde iade edilmeyen veya süresi içinde ihracatı gerçekleştirilmeyen peşin döviz tutarının 30.000,- ABD Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirasını geçmeyen kısmı prefinansman hükümlerine tabi olmamakta idi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığının 3.8.2023 tarih ve 2358545 sayılı yazısı ile yukarıda yer alan 30.000,- ABD Doları ibaresi 50.000 ABD Doları olarak değiştirilmiştir.

 

2) “İndirim ve mahsup işlemleri” maddesinde yapılan değişiklik

 

Bilindiği üzere, Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında yurt dışından geçici olarak ithal edilen ve işçilik uygulanarak ihraç edilen mallara ilişkin işlemlerde ihraç bedellerinin yurda getirilme süresi içinde kalınması kaydıyla, ilgili GB’lerin birer örneğinin/GB bilgilerinin bankalara ibrazı durumunda mal ihraç ve ithal bedellerinin yurda getirilmesine gerek kalmadan bankalarca mahsubu mümkündür.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 14.08.2023 tarih ve 2377906 sayılı yazısı ile söz konusu mahsup işleminin tarafların aynı kişiler olması şartı aranmaksızın uygulanabileceğine ilişkin değişiklik yapılmıştır.

 

11- Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Eylem Planı

 

Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın ilgili hükmü gereği Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesinin, gümrük ve ticaret işlemlerinde şeffaflık ve öngörülebilirliğin sağlanması, gümrük ve ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi, ticari maliyetlerin azaltılması, kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi, teknolojik ve uluslararası gelişmelerin takibi vb. konularda faaliyetleri ile ilgili çalışmaların periyodik devam ettirildiği Ticaret Bakanlığınca duyurulmuştur.

 

12-KDV Genel Uygulama Tebliğindeki Değişiklik

 

07.09.2023 tarihli, 32302 sayılı Resmî Gazete’ de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 47)” yayınlanmıştır.

 

Tebliğde özetle finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV hususunda düzenleme yapılmıştır.

 

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1/2 nci maddesinde, (I) sayılı listenin 16 ncı ve 17 nci sıralarında sayılan işlemler hariç olmak üzere finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede finansal kiralama işlemlerinde, işleme konu olan malın durumuna göre %1, %10 veya %20 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Finansal Kiralama İşlemleri” başlıklı (III/B-2.2.) bölümünün aşağıda yer alan ikinci paragrafında ise finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasına ilişkin KDV oranları sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan oranların olduğu, sözleşme süresince bu oranlarda herhangi bir değişikliğin söz konusu olmayacağı açıklanmakta idi. Bu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Finansal Kiralama İşlemleri” başlıklı (III/B-2.2.) bölümünün ikinci paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Buna göre, finansal kiralama sözleşmelerine konu malların teslimleri veya kiralanmasında, teslim veya hizmetin yapıldığı (SDGB tescil edildiği) tarihteki KDV oranları geçerli olacaktır. KDV istisnasına ilişkin bir durum var ise (mesela sınai yatırıma yönelik belirli ve yeni makine ithali) mahfuzdur.

 

13- AB’ nin Rusya’ ya yönelik YENİ KARARI

 

AB’ nin, 3. ülkelerde işlenen Rusya menşeli ürünlerin ya da girdilerin farklı yollarla AB pazarına girişini yasaklamaya yönelik tedbir kararı:

 

23.06.2023 tarihinde AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanan karara göre içeriğinde doğrudan ya da dolaylı olarak Rusya menşeli demir ve çelik ürünleri bulunan üçüncü ülkelerde işlenen ürünlerin ithalatına yasak getirilmiştir. Kararın uygulamasına yönelik 30.09.2023 tarihine kadar geçiş süreci öngörülmüştür. Geçiş sürecinin sona ermesi ile beraber, AB’ye ihraç edilen işlenmiş demir-çelik ürünlerinin, Rusya menşeli demir-çelikten üretilip üretilmediğinin ispatı olarak AB’ deki yerleşik ithalatçılardan AB Gümrük İdareleri, ispat belgesi olarak MTC (Mill Test Certificate) belgesi talep edebilecektir.

 

Alınan duyumlara göre, Türkiye’ nin AB’ye tam üye olmamasından dolayı   bu uygulamadan muaf tutulmayacağı, bu uygulamaya Türkiye’nin de tabi olacağı yönündedir. Böyle bir durumda, bu bilgilerin AB’ deki ithalatçılar tarafından, söz konusu ürünleri ihraç eden ihracatçılarımızdan isteneceği öngörülmektedir.

 

Bu bakımdan, AB’ye ihraç ettiğimiz demir-çelik ürünlerinin yanında, otomotiv sanayi ürünleri, beyaz eşya ve benzeri ürünler üretiminde, Rusya menşeli demir ve çelik kullanılmadığının MTC belgesi ile ispat edilmesi AB’deki ithalatçılar tarafından talep edilebilecektir. MTC belgesi gümrük ve  dış ticaret mevzuatında tanımlanmış bir belge olmayıp , daha çok demir-çelik sektöründe, demir-çelik imalatçılarının ürettikleri ürünün, kimyasal içeriğini, fiziksel özelliklerini, sıcak ya da soğuk çekilip çekilmediği gibi birçok özelliğini  gösteren kalite kontrol dokumanı olarak  tanımlanmaktadır.

 

14- Dahilde İşleme İzin Belgelerine Ek Süre Olanağı

 

11.10.2023 tarihli, 32336 sayılı Resmî Gazete) Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/8 ) uyarınca; 11.10.2023’ den önce ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, 11.10.2023’ den 11.04.2024’ e kadar Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğüne müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.