İhracat

01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ   AYGEN GLOBAL LOJİSTİK ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTET ŞİRKETİ olarak belirli kriterlerimiz çerçevesinde 01.07.2023 ilâ 11.11.2023 tarihleri arasında yayınlanmış genelinde Türk Gümrük Mevzuatı değişiklikleri aşağıdaki şekilde ve kısaca toparlanmaya çalışılmıştır.   07.2023 tarihli, 32241 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı günde de yürürlüğe...
GTİP KODUNUN İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ Bu yazımızda, ithalat ve ihracat işlemlerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlemenin neden önemli olduğu ele alınacaktır. GTİP ülkemizde eşyaların en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin ne şekilde uygulanacağını gösteren ve aynı zamanda istatistiksel amaçlarla kullanılan 12 haneli bir koddur. Ülkemizde, eşyaların...
GTİP VE İHTİLAFLAR   Gümrük tarife cetvelindeki tüm eşyalar farklı vergi oranları ve farklı ticaret politikası önlemlerini tabi tutulmaktadır. Dış ticarette gümrük vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre belirlenmektedir. Hal böyle olunca eşyanın gümrük tarife pozisyonunun doğru tespit edilmesi son derece önem arz etmektedir....
AVRUPA BİRLİĞİ İLE OLAN TİCARET YENİ SINAV: SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI   I-GİRİŞ Bu çalışmada Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmış ve 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olup 17 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe giren karbon sınırı ayarlama mekanizmasının...
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ: DAMPİNG ve SÜBVANSİYON İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulması ve kurulun görevlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile  01.07.1989...
Uzlaşma, taraflardan her birinin kendi taleplerinden ödün vermesi sonucunda taraflar arasında varılan anlaşmadır. Gümrük mevzuatında uzlaşma konusunda herhangi bir ifade yok iken; ilk defa 25.02.2011 tarihi Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı torba yasanın 137’nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244’üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi sonucunda gümrük mevzuatına girmiş, Gümrük Uzlaşma...
Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemi olup, armonize Sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır. GTİP, Gümrük Tarife...
Bilindiği üzere, hatalı veya eksik gümrük beyanlarına uygulanacak cezalar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241 maddelerinde yer almaktadır. Bu cezaların uygulama usul ve esasları da bu kanun ile beraber yönetmelik ve genelgeler kapsamında düzenlenmiştir Cezalara ait bu kanun maddelerinden mükellefler açısından en avantajlı olanı da “Cezaya konu aykırılıklar, gümrük...
  Çalışma alanımız öne alınmak suretiyle bu yazıda Gümrük Mevzuatı kapsamında 2023 yılında meydana gelen önemli değişiklikler özetlenmeye çalışılmıştır.   1- 2023 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından %122,93 olarak belirlendiğinden gümrük ve dış ticaret uygulamalarındaki belirli cezalar ve diğer rakamlarda da...
https://www.youtube.com/embed/VxRfnFOPFmg