Tüm Yazarlar

27.10.2023
13.03.2023
Uzlaşma, taraflardan her birinin kendi taleplerinden ödün vermesi sonucunda taraflar arasında varılan anlaşmadır. Gümrük mevzuatında uzlaşma konusunda herhangi bir ifade yok iken; ilk defa 25.02.2011 tarihi Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı torba yasanın 137’nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun...
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/WzQ_Yh7BsAI
02.09.2022
Konşimento daha çok deniz taşımacılığında kullanılan ve geçmişi 14. Yüzyıla kadar dayanan bir kıymetli evraktır. Bu sebeple Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) 1228-1245’inci maddeleri deniz taşıma senetleri başlığında ayrıca düzenlenmiştir. TTK ’da konşimento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından...
17.06.2022
Küresel ekonomik dengeler ve reel ticaret hacmi özellikle Çin ve ABD’nin yükselen üreticilerinin eline geçti.   Belirli alanlarda artan ticaret hacimleri ile birlikte toplam lojistik kaynaklarının büyük çoğunluğu özellikle iki ülkenin ticari çoğrafyasına kaydı. Bu durumu Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa...
13.03.2023
Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemi olup, armonize Sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler...
13.03.2023
Bilindiği üzere, hatalı veya eksik gümrük beyanlarına uygulanacak cezalar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241 maddelerinde yer almaktadır. Bu cezaların uygulama usul ve esasları da bu kanun ile beraber yönetmelik ve genelgeler kapsamında düzenlenmiştir Cezalara ait bu kanun maddelerinden...
13.03.2023
  Çalışma alanımız öne alınmak suretiyle bu yazıda Gümrük Mevzuatı kapsamında 2023 yılında meydana gelen önemli değişiklikler özetlenmeye çalışılmıştır.   1- 2023 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından %122,93 olarak belirlendiğinden gümrük...