Tüm Yazarlar

10.07.2024
Aygen Bir Dizi Gümrük Dergisi 4. sayısı ile yayında!
08.01.2024
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ: DAMPİNG ve SÜBVANSİYON İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulması ve...
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/WzQ_Yh7BsAI
08.01.2024
AVRUPA BİRLİĞİ İLE OLAN TİCARET YENİ SINAV: SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI   I-GİRİŞ Bu çalışmada Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmış ve 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olup 17...
17.06.2022
Küresel ekonomik dengeler ve reel ticaret hacmi özellikle Çin ve ABD’nin yükselen üreticilerinin eline geçti.   Belirli alanlarda artan ticaret hacimleri ile birlikte toplam lojistik kaynaklarının büyük çoğunluğu özellikle iki ülkenin ticari çoğrafyasına kaydı. Bu durumu Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa...
08.01.2024
GTİP VE İHTİLAFLAR   Gümrük tarife cetvelindeki tüm eşyalar farklı vergi oranları ve farklı ticaret politikası önlemlerini tabi tutulmaktadır. Dış ticarette gümrük vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre belirlenmektedir. Hal böyle olunca eşyanın gümrük...
10.07.2024
Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB), Gümrük Kanunu’na göre; Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişi veya kurumların yazılı talebi üzerine Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerince verilen idari kararlardır. Gümrük Kanunu’nun 9. Maddesinde Bağlayıcı Tarife Bilgisinin...
10.07.2024
Dergimizin bu sayısında, 2024 ilk 4 aylık dönemindeki belirli Türk mevzuatsal değişiklikleri ile bazı hatırlatmalar, iş ortaklarımız ve şirketimiz özelinde özetlenmeye çalışılmıştır.   8703.80.10.00.21 GTİP Tahrik gücü vermeyen bir içten yanmalı motora sahip olanlar, 8703.80.10.00.29 GTİP Diğerleri, 8703.80.10.00.39 GTİP Diğerleri,...