İthalat-İhracat

Uzlaşma, taraflardan her birinin kendi taleplerinden ödün vermesi sonucunda taraflar arasında varılan anlaşmadır. Gümrük mevzuatında uzlaşma konusunda herhangi bir ifade yok iken; ilk defa 25.02.2011 tarihi Resmî Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı torba yasanın 137’nci maddesi ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244’üncü maddesinin yeniden düzenlenmesi sonucunda gümrük mevzuatına girmiş, Gümrük Uzlaşma...
Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm ürünler için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemi olup, armonize Sistem ile ilgili düzenlemeler, Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılmaktadır. Her ülkenin tarife cetvelinin esasını Armonize Sistem oluşturmaktadır. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır. GTİP, Gümrük Tarife...
Bilindiği üzere, hatalı veya eksik gümrük beyanlarına uygulanacak cezalar, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234 ila 241 maddelerinde yer almaktadır. Bu cezaların uygulama usul ve esasları da bu kanun ile beraber yönetmelik ve genelgeler kapsamında düzenlenmiştir Cezalara ait bu kanun maddelerinden mükellefler açısından en avantajlı olanı da “Cezaya konu aykırılıklar, gümrük...
  Çalışma alanımız öne alınmak suretiyle bu yazıda Gümrük Mevzuatı kapsamında 2023 yılında meydana gelen önemli değişiklikler özetlenmeye çalışılmıştır.   1- 2023 yılında geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından %122,93 olarak belirlendiğinden gümrük ve dış ticaret uygulamalarındaki belirli cezalar ve diğer rakamlarda da...
öte ithalat 10765
Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Dergisinin 28. sayısında Gümrük E. Müfettişi ve  Aygen Global Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti’de Mevzuat ve Yasal Uyum Müdürümüz Gencer KAPLAN tarafından kaleme alınan güncel değerlendirmelere dair makaleye yer verilmiştir. Keyifli okumalar dileriz. Gümrük Kanunu’nun 234. Maddesinin 3. Fıkrasının Uygulaması Hakkında Gümrük işlemlerinin tamamlanmasında beyan...
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Mayıs 2022’ye ait dış ticaret verilerini açıkladı. Bilgilendirme metni en çok ithalat yapılan fasıllar, en çok ihracat yapılan fasıllar, tahsil edilen gümrük vergileri ile Bölge Müdürlüğünce gerçekleştirilen tahsilatın Türkiye gümrük vergilerine oransal dağılımı bir önceki yılın (2021) Mayıs ayı verileri karşılaştırılmak suretiyle...