Tüm Yazarlar

08.01.2024
Aygen Bir Dizi Gümrük Dergisi 3. sayısı ile yayında!
08.01.2024
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ: DAMPİNG ve SÜBVANSİYON İthalatta haksız rekabet hallerinden dampinge veya sübvansiyona konu olan ithalatın sebep olduğu zarara karşı bir üretim dalının korunması amacıyla yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri, gerekli ilke ve uygulama kararlarını verecek bir kurul oluşturulması ve...
17.06.2022
https://www.youtube.com/embed/WzQ_Yh7BsAI
08.01.2024
AVRUPA BİRLİĞİ İLE OLAN TİCARET YENİ SINAV: SINIRDA KARBON DÜZENLEMESİ MEKANİZMASI   I-GİRİŞ Bu çalışmada Avrupa Parlamentosu (AP) ve Konsey tarafından 10 Mayıs 2023 tarihinde imzalanmış ve 16 Mayıs 2023 tarihli ve L 130/52 AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanmış olup 17...
17.06.2022
Küresel ekonomik dengeler ve reel ticaret hacmi özellikle Çin ve ABD’nin yükselen üreticilerinin eline geçti.   Belirli alanlarda artan ticaret hacimleri ile birlikte toplam lojistik kaynaklarının büyük çoğunluğu özellikle iki ülkenin ticari çoğrafyasına kaydı. Bu durumu Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa...
08.01.2024
GTİP VE İHTİLAFLAR   Gümrük tarife cetvelindeki tüm eşyalar farklı vergi oranları ve farklı ticaret politikası önlemlerini tabi tutulmaktadır. Dış ticarette gümrük vergilerinin ve ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonuna göre belirlenmektedir. Hal böyle olunca eşyanın gümrük...
08.01.2024
GTİP KODUNUN İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMİ Bu yazımızda, ithalat ve ihracat işlemlerinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirlemenin neden önemli olduğu ele alınacaktır. GTİP ülkemizde eşyaların en detay bazda sınıflandırıldığı, ürünlerin gümrük vergilerinin ne şekilde uygulanacağını gösteren ve aynı...
08.01.2024
01.07.2023 ilâ 11.11.2023 ARASI GÜMRÜK MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİ   AYGEN GLOBAL LOJİSTİK ve GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LİMİTET ŞİRKETİ olarak belirli kriterlerimiz çerçevesinde 01.07.2023 ilâ 11.11.2023 tarihleri arasında yayınlanmış genelinde Türk Gümrük Mevzuatı değişiklikleri aşağıdaki şekilde ve kısaca toparlanmaya çalışılmıştır.   07.2023 tarihli,...